Tako imenovani "Food Movement" je prisoten v celem svetu v zelo različnih oblikah. Tu navajamo nekatere pobude po katerih se navdihujemo:

Je mednarodna pobuda, za sistem poštene hrane. Pripravljena je zmogljiva spletna platforma, ki jo vsaka lokalna pobuda samostojno upravlja. Omogoča predstavitev kmetij in prodajnih lokacij, ter naročanje v ciklih dobave.

Pobuda in sistem, ki po vsem svetu povečuje v(na) mestu pridelane hrane. Zelenjava namesto zelenic, sadno drevje za senco. Sodelujejo podjetja šole, pridelovalci in celotna družba.

Kalkulator prevoženih milj (1,6 km), ki jih ima vaša hrana za seboj. Nazorno ozaveščanje o pomenu lokalne hrane.

Je pobuda za spremembe v sistemu oskrbe s hrano v bolj zdravo in pravično. Vzpostavljanji so različni nivoji podpore perspektivnim podjetjem in organizacijam.

Prosto, odprto-kodno deljenje znanja in tehnologij o sinergijski pridelavi rib in zelenjave. Aquaponica je lahko prostorsko, energijsko in finančno zelo učinkovit sistem pridelave.

Mednarodna pobuda za prosto dostopnost informacij v kmetijstvu, prehrani in distribuciji hrane.