Vse Meso

the Meso od živih živali do suhomesnih izdelkov

  • Priljubljeno

    Globovskar

    Nosilec: Boris Mrvar

    Opis: Živalska pridelava (tudi reja divjadi), Rastlinska pridelava , Predelava proizvodov (Registrirana Dejavnost), Lastna prodaja koncnim porabnikom (Registrirana Dejavnost)