Vse Združenje kmečkih sirarjev

V letu 1998 se je združila skupina sirarjev- predelovalcev mleka na kmetijah in nastalo je Združenje malih sirarjev, ki deluje že dvanajsto leto. Sedež Združenja je na Kmetijskem zavodu Ptuj, kjer je prijavljenih preko 90 kmetij, ki se aktivno ukvarjajo s predelavo mleka. Pokrivamo celotno območje Slovenije.

Zelo smo aktivni predvsem na področju izobraževanja, vzpodbujanja sirarske dejavnosti na kmetijah, skupnega nastopanja in dviga kakovosti proizvodov. V okviru Združenja je bil tudi pripravljen Vodič dobre higienske prakse, ki je v veliko pomoč kmečkim sirarjem pri njihovem delu. Svoje izdelke predstavljamo na sejmih, razstavah in raznih festivalih. Seveda pa ne smemo pozabiti vsakoletnega ocenjevanja sirov na razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in ostalih aktivnosti, ki so povezani s predelavo mleka v mlečne izdelke. Deset let je bila predsednica Združenja Irena Orešnik,strokovna tajnica je pa od vsega začetka Majda Tumpej ki je zaposlena na Kmetijskem zavodu Ptuj. Ob 10 obletnici Združenja ki smo ga praznovali leta 2008 smo Združenje preimenovali v Združenje kmečkih sirarjev Slovenije.