Vse Zelenjava

the Zelenjava in izdelki iz zelenjave

Prikazujem Zelenjava 31-40 od 61
 • Priljubljeno

  Lenartovi

  Nosilec: IVAN VALENČIČ

  Kmetija obsega 6 ha obdelovalne zemlje, od tega je 0,7 ha nasadajablan. Obdelujejo še travniške nasade jablan in češpelj, pašnike in travnike. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: kamnita zatočišča »jute«, vrh slemena Vrhek s slikovitim razgledom, most pri Ambrožiču.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Janez Čuček

  Nosilec: JANEZ ČUČEK

  Na kmetiji se ukvarjajo predvsem s sadjarstvom. Po načelih integrirane pridelave obdelujejo 0,7 ha nasada jablan, 1 ha travniškega nasada pa obdelujejo po načelu ekološke pridelave sadja.Zanimivosti: kraška dolina Stenica, jama Gabranka, cerkev sv. Ane iz 17. st..Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija pri Zajčevih

  Nosilec: IVAN PRELC

  Kmetija obsega 3 ha obdelovalnih površin, od tega je 0,5 ha nasada jablan, 0,7 ha njiv, ostalo so travniki. Ukvarjajo se tudi s čebelarstvom. Nasad obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: hudournik Farjevec, transverzala na Vremščico, travniki z narcisami, nasipi prazgodovinske naselbine na Gradišču (641m).Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Rožanc

  Nosilec: DUŠAN ROŽANC

  Kmetija obsega 28 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 11 ha obdelovalnih površin.Na kmetiji se ukvarjajo s sadjarstvom in živinorejo. Obdelujejo 2 ha nasada jablan po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: škocjanske jame, Divača s Škrateljnovo domačijo, v kateri je spominska razstava posvečena Iti Rini.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Primc

  Nosilec: VINCENC PRIMC

  Kmetija je usmerjena v prirejo mleka, poljedelstvo in vrtnarstvo. Obdelujejo približno 15 ha kmetijskih zemljišč in nekaj gozda. Na kmetiji imajo registrirano dopolnilno dejavnost –kisanje zelja.Zanimivost: jezero Mola, reka Mola – ribolov, izletniške točke (Mašun, Sviščaki, Snežnik..)Obisk: po dogovoru

 • Priljubljeno

  Kmetija pri Šuštarjevih

  Nosilec: Družini KLEMEN in HREŠČAK

  Kmetija leži v Košanski dolini in obsega 5 ha obdelovalnih zemljišč, od tega 0,5 ha travni škega sadovnjaka. Ukvarjajo se s sadjarstvom po načelu ekološke pridelave (stare sorte jabolk, hrušk in slive), živinorejo in poljedelstvom. So dobitniki številnih priznanj za lastne izdelke, med drugim tudi več zlatih z ocenjevanja Dobrote preberi več

 • Priljubljeno

  Sadjarska kmetija Lukovi

  Nosilec: FILIPČIČ PAVEL

  Na kmetiji pri Lukovih se ukvarjajo s pridelavo svežih jabolk različnih sort po načelu integrirane pridelave sadja. Na kmetiji se ukvarjajo tudi s pridelavo krompirja.Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, gobarski tereni v bukovih in hrastovih gozdovih v okolici, slikovit razgled z vršnega slemena Brkinov.Obisk: po dogovoru

Prikazujem Zelenjava 31-40 od 61