Vse Zelenjava

the Zelenjava in izdelki iz zelenjave

Prikazujem Zelenjava 21-30 od 61
 • Priljubljeno

  Vencajevi

  Nosilec: IGOR ŠIŠKOVIČ

  Kmetija leži na nadmorski višini 600 m. Obdelujejo 2 ha intenzivnega sadovnjaka po načelih integrirane pridelave sadja, imajo še 1 ha travniškega nasada jablan, češpelj in hrušk. Poleg tega obdelujejo še 2 ha njiv, na katerih pridelujejo zelenjavo in poljščine. Na kmetiji imajo registrirano predelavo sadja in zelenjave.Zanimivosti: jama Dimnice, preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Tomažič

  Nosilec: DRUŽINA TOMAŽIČ

  Na sadjarsko-poljedelski kmetiji obdelujejo 10 ha zemlje. Jabolka pridelujejo na dveh ha sadovnjaka, ostalo so njive, travniki in pašniki. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, gobarski tereni v bukovih in hrastovih gozdovih v okolici, slikovit razgled z vršnega slemena Brkinov.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Cek

  Nosilec: LOVRENC CEK

  Kmetija se nahaja v Brkinih, na nadmorski višini 700 m. Ukvarjajo se z živinorejo – reja krav dojilj, ki so velik del leta na paši, s sadjarstvom – pridelava brkinskih češpelj in pridelavo jedilnega krompirja. Nasade češpelj obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: ogled studenca v bližini, panoramski pogled na preberi več

 • Priljubljeno

  Bebova kmetija

  Nosilec: JADRAN MOŽINA

  Na kmetiji obdelujejo 15 ha kmetijskih zemljišč, od tega 4 ha travniških sadovnjakov 0,4 ha nasada jablan in 0,2 ha intenzivnega nasada češpelj, ostalo so travniki in gozd.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Lukičevi

  Nosilec: SREČKO ŠLOSEL

  Ekološka kmetija obsega 17 ha obdelovalnih površin na nadmorski višini 550 m. Ukvarjajo se z ekološko rejo krav dojilj ter ekološko pridelavo zelenjave in sadja.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija pri Mehčinovih

  Nosilec: ALOJZ VOLK

  Kmetija obsega 18 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 2,7 ha njiv, 1,7 ha travniškega nasada, ostalo pa so travniki in pašniki. Glavna dejavnost na kmetiji je vrtnarstvo in reja krav dojilj.Zanimivosti: ogled ostankov rudnika, reka Mola – ribolov, ogled nove vaške cerkve, izletniška točka Mašun, Sviščaki, pregradi Mola in preberi več

 • Priljubljeno

  Mežnarija

  Nosilec: BRANKO DEKLEVA

  Kmetija se ukvarja s tradicionalno pridelavo kmetijskih pridelkov in čebelarstvom z ekološko kontrolo. Kmetija obsega 6 ha obdelovalnih površin, večinoma so to travniki in travniški nasadi. Glavna dejavnosti na kmetiji so reja krav dojilj, sadjarstvo in čebelarstvo. V travniških nasadih pridelujejo različne stare sorte jabolk.Zanimivosti: reka Reka, grad Prem, Novakov preberi več

 • Priljubljeno

  Kmečki turizem Janezinovi

  Nosilec: PAVEL ANTON ČESNIK

  Pri Jenezinovih se ukvarjajo s turizmom že precej let. Glavna kmetijska dejavnost je reja goveje živine in prašičev. Pridelujejo tudi sadje, poljščine in vrtno cvetje.Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika D.Ketteja- Kettejeva soba, cerkev sv.Helene, reka Reka.Obisk: po dogovoru oz. konec tedna, januarja in februarja ne sprejemajo gostov.

 • Priljubljeno

  Kovačovi

  Nosilec: VLADO MATKO

  Glavni dejavnosti na kmetiji sta vrtnarstvo – pridelava zelja, repe, krompirja in čebule – ter pridelava jabolk v travniških nasadih. Zelje in repo tudi kisajo.Zanimivosti: grad Prem, Kettejeva soba, cerkev sv. Helene, reka Reka.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Bitencovi

  Nosilec: VINKO KOVAČIČ

  Kmetija obsega 13 ha obdelovalnih zemljišč. Ukvarjajo se s sadjarstvom, vzrejo perutnine, rejo krav dojilj, bikov in prašičerejo. Jabolka in češplje ter ostalo sadje pridelujejo v intenzivnih nasadih po načelih integrirane pridelave sadja. Sadje iz travniških nasadov pa po načelu ekološke pridelave sadja.Zanimivosti: razgled na Brkine, potok šmagurka, okoliško hribovje preberi več

Prikazujem Zelenjava 21-30 od 61