Vse Sadje

the Sadje in vse kar se iz njega naredi

Prikazujem Sadje 31-40 od 83
 • Priljubljeno

  Stipetovi

  Nosilec: ROBERT RISERVATO

  Na kmetiji pridelujejo jabolka po načelih integrirane pridelave sadja, nekaj imajo tudi travniških sadovnjakov jabolk in češpelj.Zanimivosti: dolina potoka Klivnik z umetnim Klivniškim jezerom.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija pri Mehčinovih

  Nosilec: ALOJZ VOLK

  Kmetija obsega 18 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 2,7 ha njiv, 1,7 ha travniškega nasada, ostalo pa so travniki in pašniki. Glavna dejavnost na kmetiji je vrtnarstvo in reja krav dojilj.Zanimivosti: ogled ostankov rudnika, reka Mola – ribolov, ogled nove vaške cerkve, izletniška točka Mašun, Sviščaki, pregradi Mola in preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Kozlek

  Nosilec: MILENKO OBLAK

  Kmetija obsega 30 ha obdelovalnih površin, od tega je 1,25 ha nasada češpelj, 3 ha špargljev, 1 ha pire, 3 ha žit (oves, ječmen …), ostalo so pašniki in travniki. Redijo tudi 80 glav ovac mesne pasme. Kmetijo obdelujejo po načelih ekološke pridelave.Zanimivosti: izvir potoka Kozlek, stari del mesta Ilirska preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Prelog

  Nosilec: TOMO PRELOG

  Kmetija obsega 25 ha kmetijskih zemljišč, od tega imajo 3 ha nasadov jablan, 0,5 ha travniškega nasada jablan, ostalo so njive, travniki in gozd. Nasade jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave.Zanimivosti: sotočje potoka Posrtve in reke Reke.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Mežnarija

  Nosilec: BRANKO DEKLEVA

  Kmetija se ukvarja s tradicionalno pridelavo kmetijskih pridelkov in čebelarstvom z ekološko kontrolo. Kmetija obsega 6 ha obdelovalnih površin, večinoma so to travniki in travniški nasadi. Glavna dejavnosti na kmetiji so reja krav dojilj, sadjarstvo in čebelarstvo. V travniških nasadih pridelujejo različne stare sorte jabolk.Zanimivosti: reka Reka, grad Prem, Novakov preberi več

 • Priljubljeno

  Novakova kmetija

  Nosilec: IVAN DOVGAN

  Kmetija obsega 5 ha strnjenih obdelovalnih površin, od tega je 0,5 ha travniškega nasada, ostalo so njive in travniki. Na kmetiji imajo ohranjeno »črno kuhinjo», obnovljen mlin in urejen prostor za piknike in poroke na prostem.Zanimivosti: mlin, »črna kuhinja«, reka Reka, grad Prem.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Ivankotovi

  Nosilec: IVAN MALEČKAR

  Kmetija se nahaja v dolini ob reki Reki, pod gradom Prem. Obsega 4,5 ha obdelovalnih zemljišč, od tega 0,25 ha nasada jablan, 1 ha travniškega nasada jablan, hrušk in češpelj, ostalo so njive in travniki. Nasad jablan obdelujejo po načelu integrirane pridelave. Kmetijo so uredili za sprejem gostov, zaenkrat ponujajo preberi več

 • Priljubljeno

  Kmečki turizem Janezinovi

  Nosilec: PAVEL ANTON ČESNIK

  Pri Jenezinovih se ukvarjajo s turizmom že precej let. Glavna kmetijska dejavnost je reja goveje živine in prašičev. Pridelujejo tudi sadje, poljščine in vrtno cvetje.Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika D.Ketteja- Kettejeva soba, cerkev sv.Helene, reka Reka.Obisk: po dogovoru oz. konec tedna, januarja in februarja ne sprejemajo gostov.

 • Priljubljeno

  Kovačovi

  Nosilec: VLADO MATKO

  Glavni dejavnosti na kmetiji sta vrtnarstvo – pridelava zelja, repe, krompirja in čebule – ter pridelava jabolk v travniških nasadih. Zelje in repo tudi kisajo.Zanimivosti: grad Prem, Kettejeva soba, cerkev sv. Helene, reka Reka.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Pri Rjadnovih

  Nosilec: SADJARSTVO FATUR

  Kmetija obsega 1,45 ha obdelovalnih površin in se nahaja v bližini vasi Prem. Obdelujejo 0,82 ha nasada jablan, ostalo so travniki. Nasadi so obdelani po načelih integrirane pridelave sadja. V bodoče se bodo preusmerili v pridelavo različnih sadnih vrst iz travniških nasadov.Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika Dragotina Ketteja na preberi več

Prikazujem Sadje 31-40 od 83