Vse Sadje

the Sadje in vse kar se iz njega naredi

Prikazujem Sadje 21-30 od 83
 • Priljubljeno

  Kmetija Tomažič

  Nosilec: DRUŽINA TOMAŽIČ

  Na sadjarsko-poljedelski kmetiji obdelujejo 10 ha zemlje. Jabolka pridelujejo na dveh ha sadovnjaka, ostalo so njive, travniki in pašniki. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, gobarski tereni v bukovih in hrastovih gozdovih v okolici, slikovit razgled z vršnega slemena Brkinov.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Ekološka kmetija Mahne

  Nosilec: ALBIN MAHNE

  Družinska kmetija Mahne z dolgoletno tradicijo, se ukvarja s sadjarstvom, z govedorejo, sirarstvom, gozdarstvom in žaganjem lesa. Imajo sirarno za predelavo lastnega mleka in žago za razrez lesa.Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, slikovit razgled z vršnega slemena Brkinov.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Mahnetovi

  Nosilec: JOŽE FRANK

  Kmetija obsega 2 ha obdelovalnih površin, od tega je 0,83 ha nasada jablan, ostalo so travniki in njive. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave.Zanimivosti: grad Prem, panoramski pogled na Brkine.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Cek

  Nosilec: LOVRENC CEK

  Kmetija se nahaja v Brkinih, na nadmorski višini 700 m. Ukvarjajo se z živinorejo – reja krav dojilj, ki so velik del leta na paši, s sadjarstvom – pridelava brkinskih češpelj in pridelavo jedilnega krompirja. Nasade češpelj obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: ogled studenca v bližini, panoramski pogled na preberi več

 • Priljubljeno

  Hrbljanovi

  Nosilec: MATJAŽ BUBNIČ

  Hrbljanovi so sadjarska kmetija. Obdelujejo 2 ha sadovnjakov jablan in češpelj,nekaj imajo njiv in travnikov. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja, češpljev nasad pa je zasnovan kot travniški nasad.Zanimivosti: urejen kal na koncu vasi, grad na bližnjem Premu, cerkev Sv. Lovrenca iz 17. stoletja, dolina potoka Posrtev.Obisk: po preberi več

 • Priljubljeno

  Tončinovi

  Nosilec: DRAGO BOŽIČ

  Na kmetiji se ukvarjajo s sadjarstvom. Po načelih integrirane pridelave obdelujejo 0,8 ha nasada jablan, imajo pa še 0,40 ha travniškega nasada češpelj, hrušk in jabolk.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, razgled na brkinsko pokrajino in Snežnik, slepa dolina Račiške ponikve.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Bebova kmetija

  Nosilec: JADRAN MOŽINA

  Na kmetiji obdelujejo 15 ha kmetijskih zemljišč, od tega 4 ha travniških sadovnjakov 0,4 ha nasada jablan in 0,2 ha intenzivnega nasada češpelj, ostalo so travniki in gozd.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Lukičevi

  Nosilec: SREČKO ŠLOSEL

  Ekološka kmetija obsega 17 ha obdelovalnih površin na nadmorski višini 550 m. Ukvarjajo se z ekološko rejo krav dojilj ter ekološko pridelavo zelenjave in sadja.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Sanabor

  Nosilec: LILIJANA SANABOR

  Kmetija Sanabor je sadjarska kmetija, usmerjena v ekološko pridelavo in predelavo jabolk in češpelj. Na kmetiji se že vrsto let uspešno ukvarjajo s predelavo sadja v kise, sokove, suho sadje, žganja in likerje. Za svoje dobrote so prejeli številna priznanja.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Fitnikovi

  Nosilec: IVAN MATKO

  Kmetija obsega 5 ha obdelovalnih površin. Nasad jabolk obdelujejo po načelih integrirane pridelave, imajo pa tudi nekaj travniških nasadov jabolk in češpelj.Zanimivosti: dolina potoka Klivnik z umetnim Klivniškim jezerom.Obisk: po dogovoru.

Prikazujem Sadje 21-30 od 83