Vse Sadje

the Sadje in vse kar se iz njega naredi

Prikazujem Sadje 11-20 od 83
 • Priljubljeno

  Cvetka Krabonja

  Ponudba: sadni kruh iz 16 vrst sadja brez dodatkov (22 priznanj, 7 znakov kakovosti), ajdov kruh iz doma zmlete ajde, z dodatkom orehov in lanom, Prodaja (ob predhodni najavi): sobota: 8.00-12.00

 • Priljubljeno

  Sadjarska kmetije Pečar

  Nosilec: SADJARSKA KMETIJA PEČAR

  Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in predelavo jabolk. Sadovnjak (3,4 ha), v katerem pridelujejo jabolka različnih sort, je oskrbovan po načelih integrirane pridelave in se nahaja v bližini vasi Beka. Na kmetiji imajo urejeno tudi predelavo sadja. Sadovnjak (3,4 ha), v katerem pridelujejo jabolka različnih sort, je oskrbovan po preberi več

 • Priljubljeno

  Lučetovi

  Nosilec: SILVO PEČAR

  Na kmetiji pri Lučetovih se ukvarjajo s pridelavo svežih jabolk različnih sort po načelih integrirane pridelave sadja. Jabolka hranijo v lastni hladilnici.Zanimivosti: pešpot na Slavnik, kanjon Glinščice, grad Socerb, kraški rob …Obisk: po dogovoru od septembra do maja.

 • Priljubljeno

  Kmetija Kovačič

  Nosilec: VIOLICA IN ZVONKO KOVAČIČ

  Kmetija Kovačič je sadjarska kmetija z dolgoletno tradicijo. Svoje nasade oskrbujejo po načelih integrirane pridelave sadja. Pridelke prodajajo na tržnici v Kopru. Na kmetiji se ukvarjajo tudi s predelavo sadja v sokove, kise, suho sadje in žganje.Zanimivosti: Ocizeljska jama, Blažev spodmol, Meletova jama, Miškotova jama, kanjon Glinščice, grad Socerb, kraški preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Bolčič

  Nosilec: RADO BOLČIČ

  Jabolka pridelujejo na 3,5 ha sadovnjaka, ki ga obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: kanjon Glinščice, grad Socerb, Sveta jama, stara železnica za TrstObisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Paliska

  Nosilec: MIRKO PALISKA

  Nasadi se nahajajo na različnih lokacijah v Brkinih.Zanimivosti: kanjon Glinščice, grad Socerb, Sveta jama, stara tržaška železnica, pešpot in kolesarska pot na Slavnik.Obisk: po dogovoru.Jabolka pridelujejo na 5 ha sadovnjaka, ki ga obdelujejo po smernicah integrirane pridelave sadja.

 • Priljubljeno

  Segulinovi

  Nosilec: ANGEL SEGULIN

  Na kmetiji obdelujejo 8 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 0,8 ha nasada jablan, ostalo so njive, travniki, travniški nasadi in gozd. V travniških nasadih imajo zasajene jablane, hruške, češnje, brkinske češplje in orehe. Intenzivni nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: vaška cerkev z razgledom na Slopensko polje, preberi več

 • Priljubljeno

  Mihčetovi

  Nosilec: MILAN RENKO

  Jabolka pridelujejo na 1,2 ha sadovnjaka, ki ga obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja. Obdelujejo še travniške nasade jabolk in češpelj brez uporabe škropiv, ter travnike. Sadje prodajajo na tržnici v Kopru.Zanimivosti: jama Dimnice, cerkev sv. Martina s protifašističnimi reliefi in freskami Toneta Kralja, Slivarski potok, ki ponikne v Slivarskih preberi več

 • Priljubljeno

  Vencajevi

  Nosilec: IGOR ŠIŠKOVIČ

  Kmetija leži na nadmorski višini 600 m. Obdelujejo 2 ha intenzivnega sadovnjaka po načelih integrirane pridelave sadja, imajo še 1 ha travniškega nasada jablan, češpelj in hrušk. Poleg tega obdelujejo še 2 ha njiv, na katerih pridelujejo zelenjavo in poljščine. Na kmetiji imajo registrirano predelavo sadja in zelenjave.Zanimivosti: jama Dimnice, preberi več

Prikazujem Sadje 11-20 od 83