Vse Pijače

the Vino pivo in sokovi

Prikazujem Pijače 21-30 od 45
 • Priljubljeno

  Kmetija Kozlek

  Nosilec: MILENKO OBLAK

  Kmetija obsega 30 ha obdelovalnih površin, od tega je 1,25 ha nasada češpelj, 3 ha špargljev, 1 ha pire, 3 ha žit (oves, ječmen …), ostalo so pašniki in travniki. Redijo tudi 80 glav ovac mesne pasme. Kmetijo obdelujejo po načelih ekološke pridelave.Zanimivosti: izvir potoka Kozlek, stari del mesta Ilirska preberi več

 • Priljubljeno

  Pri Rjadnovih

  Nosilec: SADJARSTVO FATUR

  Kmetija obsega 1,45 ha obdelovalnih površin in se nahaja v bližini vasi Prem. Obdelujejo 0,82 ha nasada jablan, ostalo so travniki. Nasadi so obdelani po načelih integrirane pridelave sadja. V bodoče se bodo preusmerili v pridelavo različnih sadnih vrst iz travniških nasadov.Zanimivosti: grad Prem, rojstna hiša pesnika Dragotina Ketteja na preberi več

 • Priljubljeno

  Mihcevi

  Nosilec: LEOPOLD ZAFRED

  Na Mihcevi kmetiji se ukvarjajo z živinorejo in sadjarstvom. Obdelujejo 20 ha površin. Redijo krave dojilje in mlado pitovno govedo. Jabolka pridelujejo na površini 1,3 ha intenzivnega sadovnjaka po načelu integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: živina na paši, peš poti na Vremščico, Osojnico, Tabor, kraška dolina Stenica, jama Gabranka, cerkev sv. Ane preberi več

 • Priljubljeno

  Zavod Šobčeva domačija

  Nosilec: ZAVOD ŠOBČEVA DOMAČIJA

  Šobčeva domačija je stoletja nudila gostoljubje tovornikom, furmanom in kontrabantarjem, ki so se na njej ustavljali na svoji poti iz notranjosti dežele proti morju in nazaj. Svoj čas je imela tudi kovačijo in kolarsko delavnico. Najstarejša in najdragocenejša je »spahnjenca« z velikim ognjiščem, ohranjena v originalni obliki, pokrita s skrlami, preberi več

 • Priljubljeno

  Družinska kmetija Biščak

  Nosilec: DRUŽINSKA KMETIJA BIŠČAK

  Pri družinski kmetiji Biščak imajo več desetletno tradicijo integrirane pridelave jabolk in kuhanja žganja. Redno sodelujejo na prireditvah, kjer so njihovi izdelki prejeli že vrsto nagrad in odlikovanj. Jabolčni kis in slivovec sta prejela znaka kakovosti na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju, kis pa tudi naziv šampiona na ocenjevanju v preberi več

 • Priljubljeno

  Domačija Bubec

  Nosilec: FELIKS PETERNELJ S.P.

  Na domačiji Bubec se ukvarjajo z ribogojstvom, rejo divjadi (mufloni in damjaki), pridelavo konzumnih jajc in turizmom (nočitve in pogostitev).Zanimivosti: lastna ribogojnica s postrvmi, obora z damjaki, mufloni in pavi, dolina Posrtev, avtohtona in neokrnjena narava.Obisk: po dogovoru

 • Priljubljeno

  Rotovi

  Nosilec: ALOJZ PRELEC

  Kmetija obsega 60 ha kmetijskih zemljišč (travniki, pašniki, njive, sadovnjaki in gozd). Sadjarstvo je na kmetiji glavna dejavnost. Obdelujejo 8 ha nasadov jablan po načelih integrirane pridelave. Poleg sadjarstva se ukvarjajo tudi z govedorejo.Zanimivosti: stare brkinske domačije, odprto ognjišče, Škocjanske jame.Obisk: vsak dan po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Dujčeva domačija

  Nosilec: EMILIJANA LIPOVŠEK IN VALTER GAŠPERŠIČ

  Kmetija obsega 8 ha kmetijskih zemljišč, od tega obdelujejo po načelih integrirane pridelave 0,85 ha nasada jablan. Na Dujčevi domačiji se ukvarjajo s turizmom. Nudijo kulinarične dobrote, nastanitev v apartmajih, prostor za piknike ali kampiranje. Imajo lastno ribogojnico.Zanimivosti: Škofeljski most, kjer se začne pešpot po soteski reke Reke, Dujčev mlin, preberi več

Prikazujem Pijače 21-30 od 45