Vse Pijače

the Vino pivo in sokovi

Prikazujem Pijače 11-20 od 45
 • Priljubljeno

  Sadjarska kmetije Pečar

  Nosilec: SADJARSKA KMETIJA PEČAR

  Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in predelavo jabolk. Sadovnjak (3,4 ha), v katerem pridelujejo jabolka različnih sort, je oskrbovan po načelih integrirane pridelave in se nahaja v bližini vasi Beka. Na kmetiji imajo urejeno tudi predelavo sadja. Sadovnjak (3,4 ha), v katerem pridelujejo jabolka različnih sort, je oskrbovan po preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Kovačič

  Nosilec: VIOLICA IN ZVONKO KOVAČIČ

  Kmetija Kovačič je sadjarska kmetija z dolgoletno tradicijo. Svoje nasade oskrbujejo po načelih integrirane pridelave sadja. Pridelke prodajajo na tržnici v Kopru. Na kmetiji se ukvarjajo tudi s predelavo sadja v sokove, kise, suho sadje in žganje.Zanimivosti: Ocizeljska jama, Blažev spodmol, Meletova jama, Miškotova jama, kanjon Glinščice, grad Socerb, kraški preberi več

 • Priljubljeno

  Turistična kmetija pri Filetu

  Nosilec: FRANC JELUŠIČ

  Turistična kmetija Pri Filetu se nahaja na nadmorski višini 625 metrov. Obdelujejo 8 ha kmetijskih površin. Ukvarjajo se z žganjekuho, jahalnimi konji in ovčerejo.Zanimivosti: Sv. Križ (668 m) z istoimensko cerkvijo in lepim razgledom, kanjon Glinščice, grad Socerb, škocjanske jame, jama Dimnice, Vilenica in Kobilarna Lipica …Obisk: po dogovoru, za preberi več

 • Priljubljeno

  Vencajevi

  Nosilec: IGOR ŠIŠKOVIČ

  Kmetija leži na nadmorski višini 600 m. Obdelujejo 2 ha intenzivnega sadovnjaka po načelih integrirane pridelave sadja, imajo še 1 ha travniškega nasada jablan, češpelj in hrušk. Poleg tega obdelujejo še 2 ha njiv, na katerih pridelujejo zelenjavo in poljščine. Na kmetiji imajo registrirano predelavo sadja in zelenjave.Zanimivosti: jama Dimnice, preberi več

 • Priljubljeno

  Hrbljanovi

  Nosilec: MATJAŽ BUBNIČ

  Hrbljanovi so sadjarska kmetija. Obdelujejo 2 ha sadovnjakov jablan in češpelj,nekaj imajo njiv in travnikov. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja, češpljev nasad pa je zasnovan kot travniški nasad.Zanimivosti: urejen kal na koncu vasi, grad na bližnjem Premu, cerkev Sv. Lovrenca iz 17. stoletja, dolina potoka Posrtev.Obisk: po preberi več

 • Priljubljeno

  Pri Jušti

  Nosilec: PAVEL DEKLEVA

  Turistična kmetija se nahaja v vasi Pregarje sredi slikovitih Brkinov. Ukvarjajo se s sadjarstvom in predelavo sadja v žganje, predvsem v slivovec, ter hruškovo in višnjevo žganje.Zanimivosti: urejen kal na koncu vasi, grad na bližnjem Premu, izleti in sprehodi po neokrnjeni naravi, kolesarjenje.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija Sanabor

  Nosilec: LILIJANA SANABOR

  Kmetija Sanabor je sadjarska kmetija, usmerjena v ekološko pridelavo in predelavo jabolk in češpelj. Na kmetiji se že vrsto let uspešno ukvarjajo s predelavo sadja v kise, sokove, suho sadje, žganja in likerje. Za svoje dobrote so prejeli številna priznanja.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Fitnikovi

  Nosilec: IVAN MATKO

  Kmetija obsega 5 ha obdelovalnih površin. Nasad jabolk obdelujejo po načelih integrirane pridelave, imajo pa tudi nekaj travniških nasadov jabolk in češpelj.Zanimivosti: dolina potoka Klivnik z umetnim Klivniškim jezerom.Obisk: po dogovoru.

Prikazujem Pijače 11-20 od 45