Vse Meso

the Meso od živih živali do suhomesnih izdelkov

Prikazujem Meso 11-20 od 32
 • Priljubljeno

  Kmetija Cek

  Nosilec: LOVRENC CEK

  Kmetija se nahaja v Brkinih, na nadmorski višini 700 m. Ukvarjajo se z živinorejo – reja krav dojilj, ki so velik del leta na paši, s sadjarstvom – pridelava brkinskih češpelj in pridelavo jedilnega krompirja. Nasade češpelj obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: ogled studenca v bližini, panoramski pogled na preberi več

 • Priljubljeno

  Lukičevi

  Nosilec: SREČKO ŠLOSEL

  Ekološka kmetija obsega 17 ha obdelovalnih površin na nadmorski višini 550 m. Ukvarjajo se z ekološko rejo krav dojilj ter ekološko pridelavo zelenjave in sadja.Zanimivosti: jezeri Mola in Klivnik, Račiške ponikve.Obisk: po dogovoru.

 • Priljubljeno

  Kmetija pri Mehčinovih

  Nosilec: ALOJZ VOLK

  Kmetija obsega 18 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 2,7 ha njiv, 1,7 ha travniškega nasada, ostalo pa so travniki in pašniki. Glavna dejavnost na kmetiji je vrtnarstvo in reja krav dojilj.Zanimivosti: ogled ostankov rudnika, reka Mola – ribolov, ogled nove vaške cerkve, izletniška točka Mašun, Sviščaki, pregradi Mola in preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Kozlek

  Nosilec: MILENKO OBLAK

  Kmetija obsega 30 ha obdelovalnih površin, od tega je 1,25 ha nasada češpelj, 3 ha špargljev, 1 ha pire, 3 ha žit (oves, ječmen …), ostalo so pašniki in travniki. Redijo tudi 80 glav ovac mesne pasme. Kmetijo obdelujejo po načelih ekološke pridelave.Zanimivosti: izvir potoka Kozlek, stari del mesta Ilirska preberi več

 • Priljubljeno

  Bitencovi

  Nosilec: VINKO KOVAČIČ

  Kmetija obsega 13 ha obdelovalnih zemljišč. Ukvarjajo se s sadjarstvom, vzrejo perutnine, rejo krav dojilj, bikov in prašičerejo. Jabolka in češplje ter ostalo sadje pridelujejo v intenzivnih nasadih po načelih integrirane pridelave sadja. Sadje iz travniških nasadov pa po načelu ekološke pridelave sadja.Zanimivosti: razgled na Brkine, potok šmagurka, okoliško hribovje preberi več

 • Priljubljeno

  Mihcevi

  Nosilec: LEOPOLD ZAFRED

  Na Mihcevi kmetiji se ukvarjajo z živinorejo in sadjarstvom. Obdelujejo 20 ha površin. Redijo krave dojilje in mlado pitovno govedo. Jabolka pridelujejo na površini 1,3 ha intenzivnega sadovnjaka po načelu integrirane pridelave sadja.Zanimivosti: živina na paši, peš poti na Vremščico, Osojnico, Tabor, kraška dolina Stenica, jama Gabranka, cerkev sv. Ane preberi več

 • Priljubljeno

  Kmetija Jakopinovi

  Nosilec: IVAN KALUŽA

  Kmetija obsega 6 ha obdelovalnih zemljišč, od tega je 1 ha travniškega nasada, ostalo so travniki in gozd. Na kmetiji Jakopin se ukvarjajo s sadjarstvom, ovčerejo in čebelarstvom. Oddajajo sobe v sklopu turistične vasi Narin.Zanimivosti: cerkev sv. Jakoba, štirna, perilnik, kamniti pil, Marijin stol, vodni izviri Močilo, Krnica, Rajnik, vzpon preberi več

 • Priljubljeno

  Turistična kmetija pri Cepčovih

  Nosilec: ŽELJKO JURIšEVIČ

  V popolnoma obnovljeni domačiji, kjer je preko sto let delovala znana gostilna, je po novem turistična kmetija z nastanitvijo. V štirih sodobno opremljenih turističnih sobah je osem ležišč z dvemi dodatnimi ležišči.Zanimivosti: Z lego sredi Čičarije je Golac idealno večdnevno izhodišče tako za kolesarje, ki si lahko kolesa tu tudi preberi več

 • Priljubljeno

  Ekološka kmetija Železnik

  Nosilec: JADRAN ŽELEZNIK

  Kmetija obsega 100 ha obdelovalnih površin, njiv, travnikov, pašnikov in travniških sadovnjakov. Je na nadmorski višini 820 m. Redijo okoli 80 glav goveje živine mesne pasme, 16 konjev in 6 do 14 prašičev. Vse živali so večji del leta ali pa tudi celo leto na pašnikih. Kmetija je od samega preberi več

Prikazujem Meso 11-20 od 32